กรมทางหลวงชนบท อัปเดตน้ำท่วมถนนที่ยังสัญจรผ่านไม่ได้

กรมทางหลวงชนบท อัปเดตน้ำท่วมถนน ยังสัญจรผ่านไม่ได้ 26 เส้นทาง

วันที่ 26 ต.ค. 2564 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัย ณ เวลา 17.00 น. ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 18 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี, ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, นครสวรรค์, อุทัยธานี, นครราชสีมา, นครนายก, สุพรรณบุรี, นครปฐม, กาญจนบุรี และหนองบัวลำภู

 

ทั้งนี้รวม 64 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 38 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 26 สายทาง แบ่งเป็น น้ำท่วมสูง 21 สายทาง (21 แห่ง) ทางขาด โครงสร้างทางชำรุด กัดเซาะ 3 สายทาง (3 แห่ง) สะพานขาด คอสะพานขาด ทรุดตัว กัดเซาะ 1 สายทาง (1 แห่ง) ไหล่ทาง คันทางพังทลาย ดินไหล่เขาสไลด์ 1 สายทาง (1 แห่ง) สล็อตเว็บตรง

 

ทั้งนี้ ทช. ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง บริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และโปรดใช้ความระมัดระวังในการสัญจร โดย ทช. ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างเร็วที่สุด.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*