กรมทางหลวงชนบท อัปเดตถนนน้ำท่วม ยังสัญจรไม่ได้ 22 เส้นทาง

กรมทางหลวงชนบท อัปเดตถนนน้ำท่วม ยังสัญจรไม่ได้ 22 เส้นทาง

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัย เมื่อเวลา 08.30 น. ว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น นครสวรรค์ อุทัยธานี สุโขทัย พิษณุโลก และสระแก้ว รวม 42 สายทาง

สามารถสัญจรผ่านได้ 20 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 22 สายทาง แบ่งเป็น น้ำท่วมสูง 16 สายทาง (16 แห่ง) ทางขาด โครงสร้างทางชำรุด กัดเซาะ 5 สายทาง (5 แห่ง) และสะพานทรุดตัว 1 สายทาง (1 แห่ง) G2GBET

ทั้งนี้ ทช.ได้ติดตั้งป้ายเตือน จัดเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ประชาชน พร้อมดำเนินการก่อสร้างทางเบี่ยง และติดตั้งสะพานเบลีย์เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรผ่านได้ชั่วคราว และวางแผนเพื่อฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบต่อไป ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย ทช. จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบเป็นระยะๆ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัย หรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร.1146

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*