กลับมาแล้วฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ย่างเข้าหน้าหนาว กทม.ถกหน่วยเกี่ยวข้อง

กลับมาอีกแล้วฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ย่างเข้าหน้าหนาว กทม.ถกหน่วยเกี่ยวข้อง ต.ค.นี้

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า สำนักสิ่งแวดล้อมได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในช่วงฤดูหนาวนี้ ที่อาจจะส่งผลกระทบในพื้นที่ กรุงเทพฯ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ปี 2565 ซึ่งผ่านการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมตามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามระดับปริมาณของฝุ่นละออง โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดหลักในพื้นที่กรุงเทพฯ

ประกอบด้วย เข้มงวดมาตรการตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำทุกประเภท ตรวจวัดรถยนต์ที่มีควันดำ พร้อมให้คำแนะนำการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เพื่อลดมลพิษและให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง PM 2.5 ขอความร่วมมือส่วนราชการและประชาชนหมั่นตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้ก่อมลพิษ รณรงค์ ไม่ขับช่วยดับเครื่องและลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นและมีมลพิษสูง รวมถึงการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบกิจการ ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างทุกประเภทที่ส่งผล ให้เกิดฝุ่น รณรงค์ลดการเผาในที่โล่ง เพิ่มความถี่การฉีดล้างใบไม้และฉีดล้างทำความสะอาดถนน ทั้งนี้ จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรับมือและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ประมาณปลายเดือน ต.ค.64 สล็อตเว็บใหญ่

นอกจากนั้น กรุงเทพมหานครยังได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 พร้อมทั้งรายงานข้อมูลและให้คำแนะนำการป้องกันตนเอง จากฝุ่นละออง PM 2.5 แก่ประชาชนแบบ Real Time ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ www.bangkokairquality.com <http://www.bangkokairquality.com> www.air4bangkok.com <http://www.air4bangkok.com> www.prbangkok.com <http://www.prbangkok.com> แอปพลิเคชัน : AirBKK เป็นต้น

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*