ด่วนปทุมธานีเตือน คนริมน้ำเจ้าพระยา อ.เมืองและสามโคก ให้ขนของขึ้นที่สูง

ด่วนปทุมธานีเตือน คนริมน้ำเจ้าพระยา อ.เมืองและสามโคก ให้ขนของขึ้นที่สูง

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รอง ผวจ.ปทุมธานี (ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.ปทุมธานี) ออกหนังสือ ด่วนที่สุด หลังได้รับแจ้งถึงปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน และลุ่มน้ำป่าสัก คาดว่ามีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ไหลลงเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา อยู่ในอัตรา 2,700 ลูกบาศก์เมตร/วินาที อีกทั้งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำไหลลงเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในอัตรา 900-1,200 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เพื่อรักษาเสถียรภาพความปลอดภัยและความมั่นคงของเขื่อน G2GBET

ซึ่งส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา (C.29A) ก่อนเข้าพื้นที่ จ.ปทุมธานี อยู่ในอัตราประมาณ 3,000-3,200 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยอาจจะทำให้มีผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่นอกคันกั้น คือ อ.สามโคก และ อ.เมืองปทุมธานี ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและเตรียมการล่วงหน้า ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่นอกคันกั้นน้ำ ทั้งสองอำเภอดังกล่าว รวมทั้ง เกษตรกร ที่ประกอบอาชีพประมง เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริษัทห้างร้าน งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร ให้เตรียมความพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดปทุมธานี จะติดตามสถานการณ์ และตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำ ให้มีความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งประสานเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะ ให้พร้อมปฏิบัติงานและคอยให้ความช่วยเหลือประชาชน 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ในช่วงหัวค่ำวันเดียวกันนี้ ได้มีน้ำเอ่อล้นจากแม่น้ำเจ้าพระยา ได้เอ่อขึ้นภายในตามลานวัดต่างๆ ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งบริเวณใต้สะพานปทุมธานี 1 (ฝั่ง ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี) พบว่ามีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 30 ซม. ทำให้รถยนต์ขนาดเล็กขับผ่านอย่างระมัดระวัง และรถ จยย.บางคันเครื่องดับ จากการสอบถามชาวบ้านในละแวกดังกล่าว ให้ข้อมูลว่า น้ำวันนี้ขึ้นมากกว่าทุกวันโดยไม่รู้ว่าในช่วงเช้าจะลดลงหรือไม่ เพราะหากคืนนี้มีฝนตกหนักหรือมีการปล่อยน้ำมาจากทางเหนือน้ำอาจจะท่วมสูงมากกว่านี้ PGSLOT

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*