ถนนทางหลวงชนบทน้ำท่วม ยังสัญจรผ่านไม่ได้ 13 สายทาง

ถนนทางหลวงชนบทอ่วมน้ำท่วม ยังสัญจรผ่านไม่ได้ 13 สายทาง ใน 9 จังหวัด

วันที่ 17 ต.ค. 2564 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยประจำวันเมื่อเวลา 08.30 น. พบว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ PGSLOT

 • พระนครศรีอยุธยา
 • อ่างทอง
 • ลพบุรี
 • สิงห์บุรี
 • นครราชสีมา
 • ชัยภูมิ
 • สุรินทร์
 • บุรีรัมย์
 • ขอนแก่น
 • มหาสารคาม
 • ร้อยเอ็ด
 • นครสวรรค์
 • สุพรรณบุรี
 • ฉะเชิงเทรา

รวม 33 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 20 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 13 สายทาง แบ่งเป็น น้ำท่วมสูง 7 สายทาง (7 แห่ง) ทางขาด โครงสร้างทางชำรุดกัดเซาะ 5 สายทาง (5 แห่ง) สะพานขาด คอสะพานขาด ทรุดตัว กัดเซาะ 1 สายทาง (1 แห่ง) รายละเอียดดังนี้ สล็อตเว็บตรง

 1. นว.3102 แยก ทล.117-บ้านเนิน อำเภอเก้าเลี้ยว และชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 45 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 8+300-11+100)
 2. ชย.3010 แยก ทล.205-อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+600-2+800)
 3. ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000-3+600)
 4. สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+200-3+800)
 5. บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+300-1+700)
 6. ขก.1011 แยก ทล.2-บ้านพระยืน อำเภอเมือง และพระยืน จังหวัดขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000-2+200)
 7. ขก.020 สะพานข้ามลำน้ำชี อำเภอโคกโพธิ์ไชย และแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 0+500-5+400)
 8. ขก.1039 แยก ทล.2-บ้านหนองไห อำเภอบ้านแฮด และมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 12+800-13+000)
 9. มค.005 ถนนเชิงลาดสะพานลดาวัลย์ข้ามลำน้ำชี อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร
 10. มค.009 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร
 11. อย.026 สะพานวัดอินทาราม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000-0+075)
 12. อท.2034 แยก ทล.32-บ้านมหานาม อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+500-7+300)
 13. ลบ.5183 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4056-บ้านเขาราบ อำเภอยางราก จังหวัดลพบุรี น้ำกัดเซาะคอสะพาน (ช่วง กม.ที่ 1+130-1+135)

 

ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบทได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และเข้าดำเนินการซ่อมแซมสายทางที่ได้รับความเสียหายทันทีหลังจากระดับน้ำลดลง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงชนบทจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบเป็นระยะๆ ขอให้ประชาชนระมัดระวังในการใช้เส้นทางและสังเกตป้ายเตือน พร้อมกันนี้สามารถแจ้งเหตุอุทกภัย หรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท ที่หมายเลข 1146

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*