น้ำท่วมบนทางหลวง แนะเลี่ยง ปางกุ่ม-วังชิ้น ท่าผา-ปางกุ่ม ยังใช้การไม่ได้

น้ำท่วมบนทางหลวง แนะเลี่ยง ปางกุ่ม-วังชิ้น ท่าผา-ปางกุ่ม ยังใช้การไม่ได้

เมื่อวันที่ 11 กันยานยน 2564 กองบังคับการตำรวจทางหลวง สรุปรายงานสถานการณ์น้ำท่วมบนทางหลวง เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ ทำให้การจราจรยังคงไม่สามารถใช้การได้ บริเวณจังหวัดแพร่และจังหวัดลำปาง รายละเอียดดังนี้ SLOTXO

1.เส้นทางหลวง 1124 ปางกุ่ม-วังชิ้น อำเภอวังชิ้น จ.แพร่

-ช่วง กม.ที่ 30+685 น้ำป่าไหลหลาก กัดเซาะสะพานขาด เส้นทางการจราจรหลักไม่สามารถสัญจรผ่านได้

– แนะนำให้ใช้เส้นทางเบี่ยงเข้าหมู่บ้าน ทล.1224 เดิม ระยะทาง 2 กม.

2.เส้นทางหลวง 1124 ท่าผา-ปางกุ่ม อำเภอเถิน จ.ลำปาง

-ช่วง กม.ที่ 2+800 น้ำป่าไหลหลาก กัดเซาะสะพานขาด เส้นทางการจราจรหลัก ไม่สามารถสัญจรผ่านได้

-แนะนำให้ใช้เส้นทางเบี่ยง บริเวณ กม.4+500 เชื่อมกับ ทล.1048

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทาง พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพถนน สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทรสายด่วนตำรวจทางหลวง 1193 ได้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*