ผู้ว่าลพบุรี ขึ้นบินสำรวจ สถานการณ์น้ำ ล่าสุดเดือดร้อน 56,200 ครัวเรือน

ผู้ว่าลพบุรี ขึ้นบินสำรวจ สถานการณ์น้ำ ล่าสุดเดือดร้อน 56,200 ครัวเรือน

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564 ที่กองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบก สนามบินโคกกระเทียม จ.ลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี ในฐานะผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจ.ลพบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ขึ้นอากาศยาน ฮ.ปภ.32 ของกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย SLOTXO

โดยมีพ.ท.มนต์ศักดิ์ ประเสริฐสังข์ ครูการบินโรงเรียนการบินทหารบก ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้านักบิน ทำหน้าที่เป็นนักบินที่ 1 และมีร.ท.กิตตินันต์ กันทพนท นักบิน หมวดบินโจมตี กองร้อยบินปีหมุนโจมตี กองพันบินที่ 41 กรมบิน ศูนย์การบินทหารบก ทำหน้าที่เป็นนักบินที่ 2

ทำการบินสำรวจ ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จ.ลพบุรี หลังกลายเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย ทั้ง 11 อำเภอ 91 ตำบล 636 หมู่บ้าน 15 ชุมชน ประชาชนได้รับความ เดือดร้อน 56,200 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต จำนวน 7 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ จำนวน 507,583 ไร่

คณะได้ทำการบินติดตามปริมาณน้ำที่ยังคงสะสมและท่วมขังในพื้นที่อ.ชัยบาดาล ซึ่งมวลน้ำกำลังไหลลงสู่พื้นที่รับน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนบน ไล่ลงมาสูงเขื่อนป่าสักฯ ต่อเนื่องจนถึงพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำเพิ่มของเขื่อนป่าสักฯ ตั้งแต่อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ลงไปจนถึงเขื่อนพระราม 6 อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา G2GBET

ก่อนทำการบินย้อนกลับขึ้นมาตามคลองชลประทานชัยนาท ป่าสักฯ จากอ.ท่าเรือ จนถึงอ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ซึ่งกำลังประสบปัญหาน้ำมากระบายได้ช้า และยังมีปริมาณน้ำท่วมขังในหลายชุมชน ตลอดแนวคลองฝั่งซ้าย ตั้งแต่อ.เมืองลพบุรี จนถึงอ.บ้านหมี่

ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาบริการจัดการน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วม และหาวิธีการหน่วงน้ำชะลอน้ำในบางพื้นที่ เพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ โดยมอบหมายให้สำนักงานชลประทานลพบุรี พิจารณาเลือกพื้นที่ลุ่มรับน้ำฝั่งขวา ของคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก ซึ่งเกษตรกร ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วทำเป็นทุ่งรับน้ำ

เพื่อตั้งยอดน้ำบางส่วน ไม่ให้ไหลลงมารวมกันในพื้นที่ท้ายน้ำที่เขื่อนพระราม มากจนเกินความจำเป็น เพราะว่ามีการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักมาสมทบ ทำให้การระบายน้ำได้ช้ากว่าที่คาดเดาไว้ ก็เลยต้องหาแนวทางตัดต้นน้ำออกกลางทาง เพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดผลเสียต่อทั้งยังพื้นที่ตอนบน และก็ตอนล่างด้วย XOSLOT

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*