รองอธิบดีกรมข้าว รุดช่วยชาวนาชัยภูมิที่ประสบภัยน้ำท่วม 145,337 ไร่

รองอธิบดีกรมข้าว รุดช่วยชาวนาชัยภูมิที่ประสบภัยน้ำท่วม 145,337 ไร่

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.64 นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ เพื่อเตรียมการช่วยเหลือชาวนาที่ประสบอุทกภัย ณ วัดชัยชนะวิหาร หรือวัดบ้านละหาน จ.ชัยภูมิ เพื่อเตรียมการต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย G2GBET

นายณัฎฐกิตติ์ เปิดเผยว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรฯ และดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน จ.ชัยภูมิ จึงได้มอบหมายให้กรมการข้าวเข้าไปดูแลพี่น้องชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้

โดยจากเหตุอุทกภัย พบว่าจังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจำนวน 145,337 ไร่ (ข้อมูล 28 ก.ย.) โดยกรมการข้าวได้เตรียมการช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบ ด้วยการให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ชาวนาผู้ปลูกข้าวที่ประสบภัยพิบัติจนทำให้ต้นข้าวที่ปลูกไว้เสียหายสิ้นเชิง หรือเสียหายมากกว่าร้อยละ 80 และจังหวัดประกาศเป็นเขตประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินแล้ว และให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ห่างไกลความเจริญและขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการเพาะปลูก เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้ปลูกในฤดูต่อไป หรือกระจายให้เกษตรกรอื่นในชุมชนใช้เพาะปลูก

ทั้งนี้ คุณสมบัติของเกษตรกรผู้จะได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจนขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้ปลูกในฤดูเดียวกัน และมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะเพาะปลูกในฤดูเดียวกัน หรือเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ห่างไกลความเจริญและขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการเพาะปลูก เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้ปลูกในฤดูต่อไป หรือกระจายให้เกษตรกรอื่นในชุมชนใช้เพาะปลูก XOSLOT

“ผมได้มอบหมายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวในพื้นที่ เร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมการช่วยเหลือสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยจะสนับสนุนให้ชาวนารายละไม่เกิน 10ไร่ ไร่ละ 15 กก. แบ่งเป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง 1,701,200 กก. ข้าวหอมปทุม 500,400 กก. และข้าวเหนียว 2,350,100 กก. รวม 4,551,700 กก. โดยปริมาณการสนับสนุนบรรเทาฟื้นฟูขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการเกิดภัยพิบัติร้ายแรงในแต่ละครั้ง หรือสภาพการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่

โดยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อความมั่นคงยั่งยืนแห่งชาติ ตามหลักกฏเกณฑ์การเกื้อกูลตามระเบียบกฎเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ปี 62 โดยมีการปรับอัตราการให้ความให้การช่วยเหลือให้มีความเหมาะสมเพิ่มขึ้น ตามหลักกฏเกณฑ์แนวทางปฏิบัติเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับการให้ความให้การช่วยเหลือด้านการกสิกรรม ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่กำเนิดภัย เดือนกันยายน 64 ไม่เกินครอบครัวละ 30 ไร่ ตัวอย่างเช่น ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่แล้วก็ผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผล ไม้ยืนต้น และก็อื่นๆไร่ละ 4,048 บาท” รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าว PGSLOT

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*