สระบุรีน้ำท่วม 11 อำเภอ ตลาดน้ำบ้านต้นตลาดจม 4 เมตร

สระบุรีน้ำท่วม 11 อำเภอแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่ง ตลาดน้ำบ้านต้นตลาดจม 4 เมตร

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.64 กระแสน้ำป่าสักได้ทะลักขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เร่งระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนเพื่อเป็นการรองรับน้ำเหนือที่เข้ามาในเขื่อน จากสถานการณ์การที่มีระบายน้ำลงท้ายเขื่อนต่อเนื่องส่งผลบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อน จากในพื้นที่ จ. สระบุรี ร่วม 4 อำเภอ ได้แก่ อ.แก่งคอย อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง และ อ.เสาไห้ ได้รับผลกระทบจำนวนมาก XOSLOT

ขณะเดียวกัน กระแสมวลน้ำจากแม่น้ำป่าสักได้เข้าไหลทะลักท่วมแหล่งท่องเที่ยว ตลาดน้ำโบราณบ้านต้นตาล ม. 4 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ซึ่งเป็นตลาดอันเก่าแก่และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สัมผัสวิถีเอกลักษณ์ชีวิตวัฒนธรรม ไทยญวน ริมแม่น้ำป่าสัก

โดยมหามวลน้ำในแม่น้ำป่าสักทะลักเข้าท่วมในตลาดน้ำต้นตาลจนมิด ทำให้ร้านค้าที่ชาวบ้านมาตั้งจำหน่ายขายของให้กับนักท่องเที่ยวร้านค้าเสียหาย หลายร้าน บางร้านจมมิดหลังคาจมบาดาล สูงถึง 3-4 เมตร ทำให้กลุ่มแม่ค้าไม่สามารถเข้าขายของได้ ส่วนบางรายขนของทันก็นำมาไว้ที่สูง ขณะเดียวกันการขายของที่ตลาดน้ำต้นตาลซึ่งจะขายวันอาทิตย์ก็อาจจะมีแม่ค้ามาขายของให้แต่อยู่บนที่สูงสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาซื้อแต่ไม่สามารถลงไปในที่ตลาดได้

นอกจากนี้ มวลน้ำในแม่น้ำป่าสักยังได้ขยายวงเข้าท่วมแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมบ้านไทยญวน ซึ่งเป็นศูนย์ที่เรียนรู้สืบทอดประเพณีโบราณวัฒนธรรมอันเก่าแก่ไทยญวนของ อ.เสาไห้ ด้วยน้ำท่วมพื้นที่สูงร่วม 4 เมตร ส่งผลข้าวของเสียหลายจำนวนมาก

สถานการณ์เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปล่อยกระแสน้ำ ลงสู่แม่น้ำป่าสัก ส่งผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ทำให้มีมวลน้ำจำนวนมากไหลเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนเสียหาย และได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมจมหาย ด้าน นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ประกาศให้ 11 อำเภอเป็นพื้นที่ภัยพิบัติจากอุทกภัยแล้ว 11 อำเภอ คือ สล็อตเว็บตรง

1.อำเภอเมือง

2.อำเภอเสาไห้

3.อำเภอแก่งคอย

4.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

5.อำเภอมวกเหล็ก

6.อำเภอหนองแซง

7.อำเภอวังม่วง

8.อำเภอบ้านหมอ

9.อำเภอหนองโดน

10.อำเภอดอนพุด

11.อำเภอวิหารแดง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*