“ทัพฟ้า” ส่ง 3 กองบิน นำทหารช่วยเหลือน้ำท่วมพิษณุโลก ชัยนาท โคราช

"ทัพฟ้า" ส่ง 3 กองบิน นำทหารช่วยเหลือน้ำท่วมพิษณุโลก ชัยนาท โคราช

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.64 น.อ.ภาณุวัตร เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน 46 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 46 พร้อมด้วย น.อ.ชัชวาล คุณเจริญ รองผู้บังคับการกองบิน 46 และน.อ.ณวรุณ  ดีมา เสนาธิการกองบิน 46 ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านวังประดู่ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นำกำลังพลออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และซ่อมแซมแนวคันดินกั้นน้ำ ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง เพื่อชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรม และบ้านเรือนพี่น้องประชาชน SLOTXO

ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 46 จัดกำลังพล 60 คน, รถบรรทุกเล็ก 2 คัน, รถบรรทุกใหญ่ 2 คัน และเรือท้องแบน 1 ลำ สนับสนุนภารกิจซ่อมแนวคันดินให้สำเร็จลุล่วง

ขณะที่พื้นที่โคราช น.อ.เจริญ วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน 1 ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 1 ให้การสนับสนุนกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยนำรถบรรทุกยกสูง และเรือท้องแบนอำนวยสะดวกให้แก่ประชาชนในการสัญจรเข้า-ออกหมู่บ้าน และช่วยขนย้ายสิ่งของ จากบริเวณที่มีน้ำท่วมสูง ซึ่งถูกตัดขาดจากภายนอก ขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัย

รวมถึงการสนับสนุนยานพาหนะต่างๆ ให้กับหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อลำเลียงอาหารและน้ำดื่ม แจกจ่ายประชาชนผู้ประสบภัย ณ บ้านลำเชิงไกร หมู่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยสามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น จำนวน 250 ครัวเรือน ประชาชน 694 คน

ด้าน กองบิน 4 นครสวรรค์ น.อ.เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน 4 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 4 สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 4 จัดกำลังพล จำนวน 120 คน รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ 3 คัน และเรือท้องแบนจำนวน 4 ลำ ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยได้ก่อกระสอบทรายเพื่อทำคันกั้นน้ำ ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 4 จะยังคงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย XOSLOT

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*