อัปเดตพื้นที่น้ำท่วม 13 จังหวัด ยังสัญจรไม่ได้ 21 เส้นทาง

กรมทางหลวงชนบท อัปเดตพื้นที่น้ำท่วม 13 จังหวัด ยังสัญจรไม่ได้ 21 เส้นทาง

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 10 ต.ค. 2564 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, ลพบุรี, สิงห์บุรี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, นครสวรรค์, พิษณุโลก และสุพรรณบุรี รวม 34 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 13 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 21 สายทาง แบ่งเป็น น้ำท่วมสูง 15 สายทาง (15 แห่ง) ทางขาด โครงสร้างทางชำรุด กัดเซาะ 6 สายทาง (6 แห่ง) PGSLOT

 

ทั้งนี้ ทช. ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเข้าอำนวยความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเร่งดำเนินการซ่อมแซมเส้นทางที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย โดยขอความร่วมมือประชาชนโปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ โดยสามารถแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร 1146.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*