เช็กถนนทางหลวงชนบท 14 สายทางในพื้นที่ 8 จังหวัด สัญจรไม่ได้

เช็กถนนทางหลวงชนบท 14 สายทางในพื้นที่ 8 จังหวัด น้ำท่วมยังสัญจรไม่ได้

วันที่ 10 พ.ย. 2564 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยเมื่อเวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา ว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครสวรรค์ หนองบัวลำภู สุพรรณบุรี เพชรบุรี และนครปฐม รวม 36 สายทาง slotxo 888

 

ทั้งนี้ ในจำนวน 36 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 22 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 14 สายทาง แบ่งเป็น น้ำท่วมสูง 13 สายทาง (13 แห่ง) ทางขาด โครงสร้างทางชำรุด กัดเซาะ 1 สายทาง (1 แห่ง) รายละเอียดดังนี้

 

1. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 2+000 – 3+600)

 

2. สายทาง สร.012 ถนนเชิงลาดสะพานใหม่นาหนองไผ่ – กระโพ อำเภอท่าตูม และชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+000 – 7+000)

 

3. สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ น้ำท่วมสูง 55 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+200 – 3+800)

 

4. สายทาง สร.022 สะพานมิตรภาพบะ – หนองเรือ อำเภอท่าตูม และชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+500 – 4+200)

 

5. สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+250 – 1+725)

 

6. สายทาง มค.012 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านท่าตูม ข้ามลำน้ำชี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+300 – 2+100)

 

7. สายทาง รอ.015 สะพานสามสัมพันธ์ (สะพานข้ามแม่น้ำมูล) อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 – 0+835)  สล็อตเว็บใหญ่ที่สุด

 

8. สายทาง รอ.033 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี สะพานคุยโพธิ์ – หนองแก่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 85 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 2+000 – 3+500)

 

9. สายทาง อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 – 0+050)

 

10. สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 45 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 – 0+075)

 

11. สายทาง อย.5034 แยกทางหลวงชนบท อย.3006 (กม. ที่ 0+900) – บ้านดอนทอง อำเภอลาดบัวหลวง และเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 3+575 – 6+550)

 

12. สายทาง อย.3049 แยก ทล.340 (กม. ที่ 55+900) – บ้านบางตาเถร อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 5+200 – 8+530)

 

13. สายทาง สพ.005 สะพานบางแม่หม่าย – บางเลน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+100 – 0+800)

 

14. สายทาง นฐ.058 สะพานบางไผ่นารถข้ามแม่น้ำท่าจีน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (กม. ที่ 0+300) g2gbet168

 

อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงชนบท ได้เข้าซ่อมแซมเส้นทางที่ได้รับผลกระทบ และวางแผนเพื่อฟื้นฟูเส้นทางหลังจากระดับน้ำลดลง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เดินทางสัญจรได้อย่างปลอดภัย และจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบเป็นระยะๆ โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท หมายเลข 1146

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*