เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง! ชัยนาท แจ้งเตือนประชาชน ระวังท่วมฉับพลัน-น้ำไหลหลาก

เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง! ชัยนาท แจ้งเตือนประชาชน ระวังท่วมฉับพลัน-น้ำไหลหลาก

นายนที มนตรีวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ในฐานะ ผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท โทรสารด่วนที่สุด ถึงนายอำเภอ ผู้อำนวยการอำเภอ ทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้น G2GBET

ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท ได้ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนตกจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสถานการณ์น้ำท่า จากกรมชลประทาน โดยปัจจุบันพบว่า มีฝนตกหนักและตกหนักมากในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เป็นผลทำให้มีน้ำหลากลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาสะสมอยู่ในพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาจำนวนมาก

ล่าสุดวันที่ 23ก.ย.64 ตรวจวัดน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.2 จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณไหลผ่าน 1,965 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สมทบกับแม่น้ำสะแกกรังผ่านสถานี Ct.19 จังหวัดอุทัยธานี 70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,749 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น หากเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

จึงขอแจ้งเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ประกอบด้วย ตำบลบางหลวง ตำบลตลุก ตำบลหาดอาษา ตำบลโพนางดำออก ตำบลโพนางดำตก และ ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สล็อตเว็บตรง

รวมถึงพื้นที่เฝ้าระวังแม่น้ำสาขา มีแม่น้ำท่าจีน พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท อำเภอวัดสิงห์ อำเภอหันคา แล้วก็แม่น้ำน้อยพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท และก็อำเภอสรรคบุรี เพื่อจัดเตรียมรับเหตุการณ์กรณีน้ำล้นฝั่ง น้ำหลากทันควัน รวมทั้งน้ำป่าหลั่งไหล โดยให้ประชากรในพื้นที่เสี่ยงเก็บข้าวของขึ้นที่สูง แล้วก็ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการโดยตลอด

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*