"ทัพฟ้า" ส่ง 3 กองบิน นำทหารช่วยเหลือน้ำท่วมพิษณุโลก ชัยนาท โคราช
สภาพอากาศ

“ทัพฟ้า” ส่ง 3 กองบิน นำทหารช่วยเหลือน้ำท่วมพิษณุโลก ชัยนาท โคราช

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.64 น.อ.ภาณุวัตร เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน 46 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 46 พร้อมด้วย น.อ.ชัชวาล คุณเจริญ รองผู้บังคับการกองบิน 46 และน.อ.ณวรุณ  ดีมา เสนาธิการกองบิน 46 ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านวังประดู่ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นำกำลังพลออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และซ่อมแซมแนวคันดินกั้นน้ำ ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง เพื่อชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรม และบ้านเรือนพี่น้องประชาชน SLOTXO ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 46 จัดกำลังพล 60 […]