เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง! ชัยนาท แจ้งเตือนประชาชน ระวังท่วมฉับพลัน-น้ำไหลหลาก
สภาพอากาศ

เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง! ชัยนาท แจ้งเตือนประชาชน ระวังท่วมฉับพลัน-น้ำไหลหลาก

นายนที มนตรีวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ในฐานะ ผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท โทรสารด่วนที่สุด ถึงนายอำเภอ ผู้อำนวยการอำเภอ ทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้น G2GBET ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท ได้ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนตกจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสถานการณ์น้ำท่า จากกรมชลประทาน โดยปัจจุบันพบว่า มีฝนตกหนักและตกหนักมากในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เป็นผลทำให้มีน้ำหลากลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาสะสมอยู่ในพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาจำนวนมาก ล่าสุดวันที่ 23ก.ย.64 ตรวจวัดน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C.2 จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณไหลผ่าน 1,965 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สมทบกับแม่น้ำสะแกกรังผ่านสถานี Ct.19 จังหวัดอุทัยธานี 70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา […]