แม่น้ำท่าจีนล้น ระดับสูงกว่าตลิ่ง 10 ซม. ทะลักท่วมนครชัยศรี
สภาพอากาศ

แม่น้ำท่าจีนล้น ระดับสูงกว่าตลิ่ง 10 ซม. ทะลักท่วมนครชัยศรี

จากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำเอ่อล้นริมตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำ วัด ชุมชน ล่าสุดวันที่ 21 ต.ค. มวลน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ระบายน้ำลงยังแม่น้ำน้อย ต้นทางแม่น้ำท่าจีนสู่ จ.สุพรรณบุรี ที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมต้องเร่งระบายน้ำสู่แม่น้ำท่าจีนที่ อ.บางเลน เรื่อยมาถึงนครชัยศรีและสามพรานก่อนจะออกสู่ปากอ่าวสมุทรสาคร สล็อตเว็บตรง   ประกอบกับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเร่งระบายน้ำเข้าสู่แม่น้ำท่าจีนอีกทางที่ประตูระบายน้ำคลองโยง ประตูน้ำพระพิมล และคลองมหาสวัสดิ์เข้าสู่แม่น้ำท่าจีน ทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไหลเข้าท่วม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำเหมือนแอ่งกระทะ ทำให้น้ำท่วมล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและยังล้นท่วมมายังเส้นทางถนนเข้า หมู่ 2 ต.งิ้วราย มีน้ำท่วม สูง 50 ซม. ชาวบ้านต้องขนย้ายสิ่งของและยานพาหนะออกมาจอดไว้ข้างถนนที่แห้ง และในหมู่บ้านยังมีพิพิธภัณฑ์ชื่อดัง […]