เปิดแผนรับมือปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ช่วงฤดูฝน วางโครงสร้างระบายน้ำเร็วขึ้น
สภาพอากาศ

เปิดแผนรับมือปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ช่วงฤดูฝน วางโครงสร้างระบายน้ำเร็วขึ้น

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. เปิดเผยแผนการรับมือปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ว่า ปัจจัยหลักๆ ที่ทำให้เกิดน้ำท่วม ได้แก่ สล็อตเว็บตรง 1.ที่ตั้ง เนื่องจากกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ค่อนข้างต่ำ ไม่สูงมากนักจากน้ำทะเล ประกอบกับอยู่ใกล้แม่น้ำ และก็ไม่ไกลจากปากอ่าว ทำให้เมืองมีปัญหาจากน้ำเหนือ หรือน้ำที่ไหลมาจากทางเหนือ และ น้ำหนุนที่อยู่ปากอ่าว 2.ปริมาณน้ำฝน เนื่องจากพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่แอ่งกระทะ เวลาฝนตกค่อนข้างปริมาณมากก็จะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมได้ 3.ปัจจัยเรื่องพัฒนาเมือง คือ เมืองสมัยก่อนจะมีพื้นที่ที่เป็นเพาะปลูก หรือพื้นที่สามารถรับน้ำได้ค่อนข้างจะมาก แต่เมืองไหนมีการพัฒนาจากพื้นดินกลายเป็นพื้นคอนกรีต จากพื้นที่รับน้ำก็กลายเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถรับน้ำได้ ดังนั้น แม้ว่า 3 ปัจจัยที่กล่าวมาจะทำให้เกิดน้ำท่วม แต่ในการพัฒนาเมือง […]