เฝ้าระวัง เตือน 11 อำเภอ นครราชสีมา เขื่อนลำตะคองพร่องน้ำ รับพายุฝน
สภาพอากาศ

เฝ้าระวัง เตือน 11 อำเภอ นครราชสีมา เขื่อนลำตะคองพร่องน้ำ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โพสต์ประกาศของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครราชสีมา แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังการระบายน้ำเขื่อนลำตะคอง โดยระบุว่า วันนี้ (24 ต.ค.) จังหวัดนครราชสีมาได้มีประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอจักราช อำเภอโนนสูง อำเภอพิมาย อำเภอชุมพวง อำเภอลำทะเมนชัย และอำเภอเมืองยาง รวมถึงพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา   โดยได้รับแจ้งจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำลำตะคอง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 325.51 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังสามารถรับน้ำได้อีก 50 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ยังมีน้ำไหลเข้าอ่างลำตะคองอย่างต่อเนื่องประมาณ 3-4 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน และจากการพยากรณ์อากาศ 7 […]