ฝนถล่มต่อเนื่อง ทำน้ำล้นตลิ่น ไหลบ่าเข้าท่วม จมทันที 20 หลัง
สภาพอากาศ

ฝนถล่มต่อเนื่อง ทำน้ำล้นตลิ่น ไหลบ่าเข้าท่วม จมทันที 20 หลัง

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.พิจิตร ยังคงมีปริมาณน้ำสูงขึ้นจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่แม่น้ำยม ซึ่งไหลผ่านพื้นที่ 4 อำเภอ คือ.สามง่าม อ.โพธิ์ประทับช้าง อ.บึงนาราง และอ.โพทะเล ระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นจากการระบายน้ำ ในจังหวัดตอนบนทั้งจ.สุโขทัย และจ.พิษณุโลก G2GBET ล่าสุดระดับในแม่น้ำยม ที่สถานีวัดน้ำ วาย 17 อ.สามง่าม ระดับน้ำอยู่ที่ 4.72 เมตร ความสูงของตลิ่งอยู่ที่ 6.76 เมตร และที่สถานีวัดน้ำ วาย 5 อ.โพทะเล ระดับน้ำอยู่ที่ […]

พิจิตรอ่วม ฝนตกหนัก มวลน้ำทะลัก ท่วมกว่า 200 หลัง เตรียมเรือกันแล้ว
สภาพอากาศ

พิจิตรฝนตกหนัก มวลน้ำทะลัก ท่วมกว่า 200 หลัง เตรียมเรือกันแล้ว

วันที่ 13 ก.ย.2564 นายนพดล โตอุ่น นายกเทศมนตรีเทศบาลต.ทับคล้อ จ.พิจิตรเผยว่า ขณะนี้ในพื้นที่มี 3 ชุมชนคือชุมชนศาลเจ้า ชุมชนตลาดใต้ ชุมชนสระหลวง ถูกน้ำท่วมกว่า 200 หลังคาเรือน โดยเกิดจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันบนเทือกเขาเพชรบูรณ์ ส่งผลให้มีมวลน้ำสะสมไหลหลากลงจากเทือกเขาลงท่วมบ้านเรือนในขณะนี้ ในส่วนบริเวณลุ่มน้ำยม ขณะนี้ปริมาณน้ำที่รับน้ำมาจากจ.สุโขทัย จากจ.พิษณุโลก ทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปริมาณฝนที่ตกหนักไหลสะสมเข้าสู่พื้นที่จ.พิจิตร โดยระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ Y 17 อ.สามง่าม ระดับอยู่ที่ 4.42 เมตร และมีปริมาณเพิ่มขึ้น จนล้นตลิ่งเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่หมู่ 11 บ้านปากคลอง ต.รังนก […]