จัดตั้ง "ศูนย์จัดการน้ำท่วมลุ่มน้ำท่าจีน" เฝ้าระวัง-เตือนภัย สถานการณ์น้ำ
สภาพอากาศ

จัดตั้ง “ศูนย์จัดการน้ำท่วมลุ่มน้ำท่าจีน” เฝ้าระวัง-เตือนภัย

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ กอนช. มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ในหลายพื้นที่ รวมถึงแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สล็อตเว็บตรง   ด้วยความตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการแก้ไขปัญหาในระยะยาวจึงได้มอบหมายให้ กอนช. ประสานกรมชลประทาน จัดตั้ง”ศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำท่าจีน” (ส่วนหน้า) ณ โครงการชลประทานนครปฐม สํานักงานชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการดําเนินงานแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำท่าจีน […]