สูบส่งน้ำระยะไกล พลิกวิกฤติน้ำท่วมเป็นโอกาส
สภาพอากาศ

สูบส่งน้ำระยะไกล พลิกวิกฤติน้ำท่วมเป็นโอกาส

มั่นใจว่าในพื้นที่ขอนแก่น สถานการณ์น้ำท่วมจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนสิ้นเดือนตุลาคม 2564 นี้ รวมถึงให้วางแผนเก็บน้ำสำรองทุกแหล่งทั้งผิวดินและใต้ดินไว้รองรับการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งอีกด้วย สล็อต เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์   “แม้ปีนี้ขอนแก่นจะประสบปัญหาอุทกภัยในหลายอำเภอก็ตาม แต่ยังมีบางอำเภอประสบภัยแล้ง สทนช.ได้บูรณาการร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดขอนแก่น กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้วิกฤติน้ำท่วมเป็นโอกาส ดำเนินโครงการเพิ่มความสุขสูบน้ำด้วยเครื่องสูบส่งน้ำขนาดใหญ่ เติมน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ อ.ภูเวียง และ อ.ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น”   ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สทนช. บอกว่า โครงการเพิ่มความสุขสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เป็นการใช้รถสูบส่งน้ำระยะไกลของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น สูบน้ำจากฝายลำบอง อ.ภูเวียง ซึ่งมีปริมาณน้ำมากไปเติมให้กับอ่างเก็บน้ำโสกรวก อ.ภูเวียง […]