น้ำท่วมมหาสารคาม น้ำไปถึงกันทรวิชัย ข้ามพนังกั้นน้ำชีทะลักท่วมอุโมงค์ทางลอด
สภาพอากาศ

น้ำท่วมมหาสารคาม น้ำไปถึงกันทรวิชัย ข้ามพนังกั้นน้ำชีทะลักท่วม

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์น้ำชี น้ำที่สถานีวัดน้ำ E.91 อ.โกสุมพิสัย เริ่มทรงตัวแล้ว ตอนนี้มวลน้ำได้เคลื่อนตัวผ่านมาโกสุมพิสัยแล้ว ซึ่งพื้นที่ อ.เมือง อ.กันทรวิชัย ที่สถานีวัดน้ำ E8A ระดับน้ำชีสูงกว่าตลิ่ง 43 ซม. ต้องคอยเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมรับน้ำระดับที่จะพีกสูงสุดที่จะเคลื่อนตัวเข้ามายังพื้นที่ ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณแม่น้ำชีได้เอ่อท่วมกัดเซาะพนังกั้นน้ำขาด   ทำให้น้ำชีได้เข้าท่วมทางหลวงหมายเลข 213 ตอนมหาสารคาม-หนองขอน ที่ กม.5+530 เป็นทางลอดอุโมงค์ไปบ้านท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม และไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แม่น้ำชีที่ล้นตลิ่งยังมีระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้พนังกั้นน้ำถูกกัดเซาะซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ […]