ปภ.แจ้ง 10 จว. เฝ้าระวังการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา เตรียมพร้อมขนย้ายของขึ้นที่สูง
สภาพอากาศ

ปภ.แจ้ง 10 จว. เฝ้าระวังการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา เตรียมย้ายของขึ้นที่สูง

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ฐานะผู้อำนวยการกลาง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำกับกรมชลประทาน พบว่าในห้วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยมีฝนตกสะสม และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงวันที่ 24- 26 ก.ย. ส่งผลให้มีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น กรมชลประทานจำเป็นต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลบ.ม.ต่อวินาที จะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 1 เมตร ในระหว่างวันที่ 24-26 ก.ย. G2GBET นายบุญธรรม กล่าวต่อว่า ปภ.จึงประสาน 10 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ […]