แผ่นดินไหวที่ลำปาง ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.แม่ทะ
สภาพอากาศ

แผ่นดินไหวที่ลำปาง ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.แม่ทะ

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 64 กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหว เมื่อเวลา 09.18 น. ระบุว่า เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กกลางอยู่บริเวณ ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ที่ละติจูด 18.06 องศาเหนือ ลองติจูด 99.52 องศาตะวันออก ขนาด 2.5 ความลึก 5 กิโลเมตร ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง หากมีรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป G2GBET