สองพี่น้องน้ำท่วมหลายหมู่บ้าน ท้องถิ่นเร่งเสริมแนวกั้น กันน้ำทะลัก
สภาพอากาศ

สองพี่น้องน้ำท่วมหลายหมู่บ้าน ท้องถิ่นเร่งเสริมแนวกั้น กันน้ำทะลัก

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ระดับน้ำที่ประตูน้ำบางสามในคลอง 3.08 ม. แม่น้ำท่าจีน 3.03 ม. ประตูน้ำสำเภาทองในคลอง 3.34 ม. แม่น้ำท่าจีน 3.20 ม. อีกที่ในคลอง 2.52 ม. แม่น้ำท่าจีน 3.24 ม. ประตูบ้านกุ่ม ในคลอง 2.50 ม. แม่น้ำท่าจีน 3.33 ม. ประตูน้ำบางแม่หม้ายในคลอง 2.49 ม. แม่น้ำท่าจีน 3.40 ม. และช่วงนี้ธนาคารน้ำในพื้นที่อำเภอสองพี่น้องหลายตำบลบริเวณที่ลุ่มและริมตลิ่งหลายพื้นที่ […]