ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ กทม. ส่วนใหญ่ยังไม่เกินมาตรฐาน หาดใหญ่ พุ่งมากสุด
สภาพอากาศ

ค่าฝุ่น PM 2.5 กทม. ยังไม่เกินมาตรฐาน หาดใหญ่ พุ่งมากสุด

วันที่ 22 ตุลาคม กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) สล็อตเว็บตรง   ทั้งนี้ ตรวจวัดได้ 16-39 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมาก   […]