กลับมาอีกแล้วฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ย่างเข้าหน้าหนาว กทม.ถกหน่วยเกี่ยวข้อง ต.ค.นี้
สภาพอากาศ

กลับมาแล้วฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ย่างเข้าหน้าหนาว กทม.ถกหน่วยเกี่ยวข้อง

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า สำนักสิ่งแวดล้อมได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในช่วงฤดูหนาวนี้ ที่อาจจะส่งผลกระทบในพื้นที่ กรุงเทพฯ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ปี 2565 ซึ่งผ่านการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมตามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามระดับปริมาณของฝุ่นละออง โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดหลักในพื้นที่กรุงเทพฯ ประกอบด้วย เข้มงวดมาตรการตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำทุกประเภท ตรวจวัดรถยนต์ที่มีควันดำ พร้อมให้คำแนะนำการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เพื่อลดมลพิษและให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง PM 2.5 ขอความร่วมมือส่วนราชการและประชาชนหมั่นตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้ก่อมลพิษ รณรงค์ ไม่ขับช่วยดับเครื่องและลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นและมีมลพิษสูง รวมถึงการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบกิจการ ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างทุกประเภทที่ส่งผล ให้เกิดฝุ่น รณรงค์ลดการเผาในที่โล่ง เพิ่มความถี่การฉีดล้างใบไม้และฉีดล้างทำความสะอาดถนน […]